Μάντρες

Μάντρα με πλήρη ιδιωτικότητα 

Μάντρα με μεταλλικά στοιχεία

Μάντρα με μεταλλικά στοιχεία

Μάντρα πολυκατοικίας

Μάντρα τύπου deck