Κατασκευή Deck

Κατασκευή deck εξωτερικού χώρου, τοποθέτηση σε σκληρή επιφάνεια

 

Κατασκευή deck εξωτερικού χώρου, τοποθέτηση σε χώμα

 

Κατασκευή deck εξωτερικού χώρου, τοποθέτηση σε χώμα