Κατασκεύη Πατωμάτων

Κατασκευή πατώματος  με  ξύλινο σκελετό από καδρόνια

Κατασκευή πατώματος κολλητό σε πλακάκι

Κατασκευή κολλητού πατώματος